Refund policy at Immigrant School

Refund policy at Immigrant School

English
Romana

English

There will be times when you will need a refund policy at Immigrant School. In order to make it easier for both, here are the rules.

If you purchased a CV writing service, we offer you a refund minus the transaction costs, only if:

  • we didn’t already started working at your CV. We start working one hour before the booked call.
  • we aren’t capable to offer you this service

No refund will be given if the cancelation is made with less than one hour before the booked call.

If you purchased an online English lessons, we refund you the money for the hours we didn’t offer yet minus the transaction cost, according to our price list.

For example, let’s say you bought 20 hours of English lessons, for £15/hour. You paid £300 in total. After 5 hours worth of lessons, you decide to not attend any other lessons and want a refund. Buying 5 hours of English lessons costs £125. In this case, your refund will be £300 minus £125 minus £6.15 transaction costs, so £168.85.

In order to offer you a refund, we require a receipt or proof of purchase.

Refunds 

Once your proof of purchase is received and inspected, we will send you an email to notify you that we have received your proof of purchase. We will also notify you of the approval or rejection of your refund.

If you are approved, then your refund will be processed, and a credit will automatically be applied to your original method of payment, within 7 days. Please note that, for safety reasons, we do not offer refunds in any other way than your original method of payment. So, if you paid us by cash, we will give you the refund only in cash, to you.

Late or missing refunds

If you haven’t received a refund yet, first check your bank account again.

Then contact your credit card company, it may take some time before your refund is officially posted.

Next contact your bank. There is often some processing time before a refund is posted.

If you’ve done all of this and you still have not received your refund yet, please contact us at immigrantschool@yahoo.com.

Shipping

To return your proof of purchase, you should email it to immigrantschool@yahoo.com


Romana

Sunt momente când avem nevoie de o politică de rambursare. Pentru a fi mai usor atat pentru noi, cat si pentru clienti, avem urmatoarele reguli:

Dacă ați achiziționat un serviciu de scriere a CV-urilor, vă oferim banii inapoi, minus costurile tranzacției numai dacă:

  • nu am început deja să lucrăm la CV-ul dvs. Incepem sa lucrăm cu o oră înainte de ziua si ora in care am decis de comun acord sa va sunam.
  • nu vă putem oferi acest serviciu

Nu se ramburseaza banii dacă anularea se face cu mai puțin de o oră înainte de apelul telefonic rezervat.

Dacă ați achiziționat o lecție online de limba engleză, vă vom restitui banii pentru orele pe care nu le-am oferit încă, minus costul tranzacției, în conformitate cu lista noastră de prețuri.

De exemplu, să presupunem că ați cumpărat 20 de ore de lecții în engleză pentru 15 £ / oră. Ati plătit în total 300 de lire sterline. După 5 ore de lecții, decideți să nu participați la alte lecții și să doriți o rambursare. Achiziționarea a 5 ore de lecții în limba engleză costă 125 de lire sterline. În acest caz, rambursarea dvs. va fi de 300 lire minus 125 lire minus 6,15 lire, ceea ce înseamnă că este de 168,85 lire.

Pentru a vă oferi o rambursare, trebuie sa oferiti o chitanță sau o dovadă a cumpărării.

Cum se ramburseaza banii

După ce dovada dvs. de cumpărare a fost primită și inspectată, vă vom trimite un e-mail pentru a vă anunța că am primit dovada dvs. de cumpărare. De asemenea, vă vom notifica aprobarea sau respingerea rambursării.

Dacă rambursarea se aproba, banii dvs. vor fi returnati în termen de 7 zile. Rețineți că, din motive de siguranță, nu oferim restituiri în alt mod decât prin metoda dvs. originală de plată. Deci, dacă ne-ați plătit cu numerar, vă vom oferi rambursarea numai în numerar si numai dumneavoastra.

V-am promis ca va rambursam banii dar nu i-ati primit:

Dacă nu ați primit încă o rambursare, verificați mai întâi contul bancar.
Apoi, contactați compania dvs. de carduri de credit, poate dura ceva timp înainte ca rambursarea să fie înregistrată oficial.

Apoi contactați banca. Există adesea un timp de procesare înainte ca o rambursare să fie înregistrată.

Dacă ați făcut toate acestea și încă nu ați primit încă rambursarea, vă rugăm să ne contactați la immigrantschool@yahoo.com.

Livrarea dovezii de plata

Pentru a vă întoarce dovada de cumpărare, trebuie să o trimiteți prin e-mail la immigrantschool@yahoo.com